Article thumbnail
Location of Repository

Statistical Input Data Analysis for Supply Chain Simulation

By Gaļina Merkurjeva, Oļesja Večerinska and Jonas Hatem

Abstract

Piegādes ķēde ir dinamiskā sistēma, kur viens vai vairāki parametri, tādi kā, piegādes laiks, klientu pieprasījums ir mainīgi laikā. Sistēmas mainīgums ir par iemeslu , kāpēc imitācijas modelēšana ir piemērota tehnoloģija piegādes ķēžu izpētei un analīzei. Stohastiskie imitācijas modeļi izmanto varbūtiskos sadalījumus lai reprezentētu stohastiski notikušo gadījumu kopu. Bieži teorētiskie sadalījumi tiek izmantoti lai attēlotu empīriskos datus, jo tie palīdz nolīdzināt datu neregularitāti, kas var kļūt par aktuālo problēmu piegādes ķēžu pētījumos. Šis raksts balstās uz minēto pretrunu analīzi konkrētajā izpētes gadījumā. Raksta ietvaros apskatītas iespējamas alternatīvas darbam ar teorētisko sadalījumuīpašībām

Topics: Simulation model, input data, normal distribution, statistical analysis, truncated distribution
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:6737
Sorry, our data provider has not provided any external links therefore we are unable to provide a link to the full text.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.