Article thumbnail
Location of Repository

Siltumenerģētisko procesu regresijas modeļu izveidošana izmantojot temperatūras kontūru metodi

By Uldis Kanders and Daniels Turlajs

Abstract

Šā pētījuma ietvaros tika detalizēti iztirzāta turpgaitas temperatūras, T1, kā regresenta korelatīvā saistība ar ārgaisa temperatūru, Tag, kā regresoru, izmantojot korelatīvās analīzes rīkus. Šajā sakarā korelogrammas tika papildinātas ar konceptu par TagxT1 temperatūras lauku un tā strukturēšanu, pārklājot Tag&T1-korelogrammas ar temperatūras režģi, kuru veido 1x2-grādu TagxT1-šūnu struktūra, kurā lietderīgi izdalīt specifiskus temperatūras kontūrus (TK). TK-metode ļauj no pilnās Tag&T1-korelogrammas, kura dotajā gadījumā sastāv no 4608 (Tag'i; T1'i)-punktiem, izdalīt atsevišķus specifiskus tās posmus un apgabalus, kurus veido ar TK ierobežota (Tag'i; T1'i)-punktu apakškopas. Šīs TK piederošās (Tag'i; T1'i)-punktu apakškopas tika detalizēti izpētītas kā atsevišķi statistiskie objekti. Padziļinātu un vairāk detalizētu priekšstatu par šīm ar TK saistītajām (Tag'i; T1'i)-punktu apakškopām kā statistiskajiem objektiem varēja iegūt, izskaitļojot to elementu frekvenču sadalījuma funkcijas (FSF). Uz FSF bāzes tika izstrādāta {Tag'i} {T1'i} vērtību spektroskopija, kas ļauj atsegt korelogrammu iekšējo struktūru

Topics: Centralizētā siltumapgāde, dinamiskās laikrindas, pāru korelācija, korelogramma, temperatūras kontūri, regresijas modeļi.
Publisher: RTU TMF SESK
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:6510
Sorry, our data provider has not provided any external links therefore we are unable to provide a link to the full text.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.