Article thumbnail
Location of Repository

Būvniecībā izmantojamo materiālu perspektīvas un prasības

By Juris Biršs and Aleksandrs Korjakins

Abstract

Balstoties uz jaunākajiem zinātniskās pētniecības rezultātiem un zinātniski pamatotiem atklājumiem, pasaules būvmateriālu industrija nepārtraukti pilnveido savu produkciju un tās ražošanas tehnoloģiju. Būvmateriāli un būviztrādājumi regulāri tiek pakļauta profesionālu valstisku un privātu institūciju kvalitātes pārbaudēm atbilstoši starptautiskiem standartiem. Konceptuāli jauni būvmateriāli, izstrādājumi vai konstrukcijas netiek radītas katru gadu vai arī to skaitliskais daudzums ir relatīvi niecīgs salīdzinājumā ar uzlaboto un modernizēto būvmateriālu klāsta un sortimenta pieaugumu. Šajā darbā apskatīti būvmateriālu modernizācijas procesi, lai konstatētu likumsakarības, kuras agrāk vai vēlāk skars lielāko daļu materiālus. Priekšnoteikumus šīm pārmaiņām diktē objektīvi un subjektīvi faktori. Mūsdienu moderno būvmateriālu raksturīgās iezīmes noteikti ir saistītas ar šo materiālu ekoloģiskumu, energoietilpības un resursu samazināšanu, kā arī ar drošu ekspluatāciju un ilgizturība. Pilnībā jauna ir tendence radīt un ražot būvmateriālus, kuri ir ne tikai ekoloģiski un cilvēka veselībai nekaitīgi, bet arī spēj uzlabot vides īpašības, atbilstoši cilvēka labsajūtas kritērijiem, kā arī ražot materiālus, kuri spēj zināmā mērā atjaunot savu struktūru vai aktivizēt savas ekspluatācijas īpašības. Rakstā aplūkoti būvmateriāli, kuri sagrupēti atbilstoši vispārzināmai klasifikācijai: dabiskie akmens materiāli un izstrādājumi, saistvielas, mākslīgie akmens materiāli, kokmateriāli, metāli, polimērmateriāli, akustiskie materiāli un apdares materiāli. Tāpat iztirzātas galvenās vadlīnijas, kuras iezīmējas dotajā periodā atsevišķu būvmateriālu un būvizstrādājumu grupu kopējā attīstībā, progresā, vai arī atsevišķos gadījumos vairāk vai mazāk organizētā regres

Topics: būvmateriāli, būvizstrādājumi, prasības, perspektīvas, attīstība
Publisher: RTU
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:6237
Sorry, our data provider has not provided any external links therefore we are unable to provide a link to the full text.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.