Location of Repository

Реакции N’-циклогексенкарбонилзамещенных гидразидов 2-аминобензойной кислоты с циклическими ангидридами

By Irisa Rāviņa, Zenta Tetere, Māris Turks and Daina Zicāne

Abstract

No izatskābes anhidrīida un cikloheksēndikarbonskābju monohidrazīdiem sintezēti 2-aminobenzoskābes N'-cikloheksēnkarbonilaizvietoti hidrazīdi, kuru reakcijās ar dzintarskābes, maleīnskābes un ftalskābes anhidrīdiem veidojas 3-cikloheksenilaizvietotas hinazolin-4-on-karbonskābes. Ar 1H KMR spektroskopijas metodi noteikta iegūto savienojumu telpiskā struktūra

Topics: izatskābes anhidrīds, monohidrazīdi, hinazoloni
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:6208
Sorry, our data provider has not provided any external links therefor we are unable to provide a PDF.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.