Article thumbnail

Optimization of Ethanol Autothermal Reforming Process with Chemical Equilibrium Calculations

By Darja Markova, Kārlis Valters and Gatis Bažbauers

Abstract

Darbā, izmantojot izveidoto etanola autotermiskā pārveidošanas procesa imitācijas modeli ChemCAD vidē, ar ķīmiskā līdzsvara aprēķinu palīdzību tiek aplūkots kā svarīgākie pārveidošanas procesa faktori ietekmē oglekļa veidošanās iespējamību, ūdeņraža ieguves vērtību un procesa lietderības koeficientu. Analizētie procesa faktori ir ūdens tvaika-oglekļa attiecība S/C, gaisa patēriņa koeficients λ un temperatūra pārveidošanas reaktorā TATR. Tā kā pārveidošanas procesu mērķis ir sasniegt iespējami augstāku H2 koncentrāciju pārveidotajā gāzē, vienlaicīgi nodrošinot maksimāli lielu procesa lietderības koeficientu, tika veikta optimizācija ar mērķa funkcijām, kas iekļāva ūdeņraža ieguvi un procesam pievadītā siltuma daudzumu. Rezultātā tika noskaidrots, ka maksimālais lietderības koeficients, kas ir definēts, kā iegūtā ūdeņraža enerģijas un procesam pievadītās enerģijas attiecība, aplūkotajā faktoru vērtību diapazonā ir 0,61, kas tiek sasniegts pie λ vērtības 0,1,S/C vērtības 2,5-3 un temperatūras reaktorā TATR 680 – 695°C. Šajos apstākļos ūdeņraža ieguve ir 4,41–4,55 mol/molC2H5OH

Topics: autothermal reforming, chemical, ethanol, equilibrium, fuel cells, optimization
Publisher: RTU
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:6104
Sorry, our data provider has not provided any external links therefore we are unable to provide a link to the full text.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.