Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Discussion of Obtaining of Elements of UML Class Diagram from Initial Information about Problem Domain

By Nataļja Pavlova and Oksana Ņikiforova

Abstract

Modeļu vadāma arhitektūra ir plaši pielietojama programmatūras izstrādē. Modeļu vadāmas arhitektūras pamata koncepcija ir programmatūras izstrādes sadalīšana atbilstoši abstrakcijas līmeņiem un attiecīgajiem modeļiem – no skaitļošanas neatkarīgs modelis (angl. – Computation Independent Model), platfromneatkarīgs modelis (angl. – Platform Independent Model), platformai specifisks modelis (angl. – Platform Specific Model) un programmatūras kods. Šis raksts apskata centrālas platformneatkarīga modeļa komponentes – sistēmas statiskas struktūras UML (angl. Unified Modeling Language) klašu diagrammas veidā –konstruēšanu. Eksistē daudz pieeju klašu diagrammas konstruēšanai, daži pētnieki mēģina atrast iespēju formāli iegūt klašu diagrammu. Tagad tikai daļa no klašu diagrammas elementiem var būt iegūta ar formāla algoritma palīdzību. Rakstā ir piedāvāta metode klašu diagrammas elementu iegūšanai no sākotnējas informācijas par problēmas vidi, kura ir attēlota savstarpēji saistīto biznesa procesu un konceptuālo modeļu veidā. Piedāvāta metode ļauj iegūt tādus klašu diagrammas elementus kā klases, to nosaukumi, atribūti, metodes, un attiecības starp klasēm. Šo elementu formāla iegūšana ļauj izvairīties no kļūdām sistēmas analīzes un projektēšanas gaitā. Šajos posmos ir ļoti svarīgi dabūt korektu sistēmas modeli, jo no projektējuma modeļa ir atkarīga programmatūras kvalitāte

Topics: Class diagram, business process model, concept model, MDA, system static structure
Publisher: RTU
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:6001
Sorry, our data provider has not provided any external links therefore we are unable to provide a link to the full text.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.