Article thumbnail
Location of Repository

E–pakalpojumu izveides problēmas

By Edžus Žeiris and Māris Ziema

Abstract

Rakstā ir sniegts e – pakalpojuma skaidrojums un minēti praktiski piemēri. Ir uzskaitīti ierobežojumi, kuri traucē e – pakalpojumu attīstību. Apskatītas pakalpojuma servisu arhitektūras izveides iespējas. E – pakalpojumu izveide tiek balstīta uz XML WEB servisiem. Apskatītas galvenās pakalpojuma arhitektūras sastāvdaļas: autorizācija, autentifikācija un integrācija ar funkcionālajām, un finanšu sistēmām, un pakalpojuma vadības modulis. Aplūkoti XML WEB servisu izveides nosacījumi – servisu kohēzivitāte un savstarpējā sasaiste. Nosacījumi nepieciešami, lai samazinātu pakalpojumu izveides darbietilpību un palielinātu atkalizmantojamību. Aprakstīts konkrēts risinājums klientu autentifikācijai un autorizācijai. Kā nākotnes vīzija tiek aplūkota XML WEB servisu funkcionalitāte un to pielietojums e – pakalpojumu izveidē

Topics: e – pakalpojums, e – pakalpojuma arhitektūra, servisu izveide, autentifikācija, autorizācija, servisu reģistrs, automātiskie aģenti
Publisher: RTU
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:5728
Sorry, our data provider has not provided any external links therefore we are unable to provide a link to the full text.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.