Article thumbnail
Location of Repository

The Spatial Lattice Design from a Tetrapod-shaped Element

By Edgars Bervalds, Osvalds Verners and Modris Dobelis

Abstract

Divi iepriekšēju pētījumu rezultāti ļauj secināt, ka telpiskas sešstūra tipa režģa struktūras ar regulāra četrzara formas savienojumiem atbilst optimālam režģa un optimālas daudzmērogu režģu divdimensionālas savietojamības risinājumiem. Tomēr pagaidām nav tikusi veikta telpisku režģu topoloģisku transformāciju un daudzmērogu režģu telpiskas savietojamības izpēte pēc analoģijas ar divdimensionālu problēmas izpēti, kas paveikta līdz šim. Tādēļ raksta mērķis ir iegūt telpiskas sešstūra tipa režģa struktūras un noteikt tās veidojošo šūnu daudzmērogu režģu telpiskas savietojamības iespējas. Lai noteiktu telpisko režģu variantus, ir iespējami divi risinājumi. Pirmais ir lietot telpā regulāri novietotu sfēru topoloģiskas transformācijas. Otrais savukārt ir meklēt iespējamās režģi veidojošo superelementu kombinācijas. Tomēr abas pieejas rada nepieciešamību pārliecināties, ka visi iespējamie režģu varianti ir atrasti. Kombinēts risinājums ir izmantot divdimensionālu sešstūra šūnu režģi kā izejas punktu pārejai uz telpisku variantu. Šis risinājums ļauj iegūt divus unikālus režģa variantus, ko veido attiecīgi divi telpisko šūnu varianti. Aplūkojot daudzmērogu režģu telpiskas savietojamības iespējas, daudzmērogotu režģus veidojošo šūnu mezgla punktu atbilstības pārbaude atklāj, ka daudzmērogu telpiska savietojamība ir iespējama otrajam režģa variantam

Topics: Tetrapod, Tessellation, Lattice, Geometry, Topology
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:5706
Sorry, our data provider has not provided any external links therefore we are unable to provide a link to the full text.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.