Article thumbnail
Location of Repository

Design of Multi-Agent Based Intelligent Tutoring Systems

By Egons Lavendelis and Jānis Grundspeņķis

Abstract

Projektējot daudzaģentu sistēmās sakņotas intelektuālas mācību sistēmas ir nepieciešams ņemt vērā pētījumu rezultātus no divām sfērām – aģentorientētas programmatūras inženierijas un intelektuālu mācību sistēmu izpētes. Tādēļ ir nepieciešamas projektēšanas pieejas, kas iekļauj galvenās atziņas no abām šīm sfērām. Taču šādas pieejas neeksistē. Šajā rakstā ir piedāvāta daudzaģentu sistēmās sakņotu intelektuālu mācību sistēmu projektēšanas pieeja, kas iekļauj galvenās idejas no abām minētajām sfērām. Piedāvātā projektēšanas pieeja paredz projektēšanu veikt divās stadijās: ārējās projektēšanas stadijā un aģentu iekšējās struktūras projektēšanas stadijā. Ārējās projektēšanas stadijā tiek projektēta aģentu uzvedība uz āru un mijiedarbība starp aģentiem. Šajā stadijā tiek veikti sekojoši soļi: uzdevumu modelēšana un piešķiršana aģentiem, lietošanas gadījumu karšu izveide sarežģītākajiem lietošanas gadījumiem, aģentu mijiedarbības projektēšana un ontoloģiju izveide. Šīs fāzes laikā aģenti tiek definēti atbilstoši holoniskai aģentu arhitektūrai intelektuālu mācību sistēmu realizācijai. Iekšējās struktūras projektēšanas stadijā tiek projektēts aģenta iekšējā struktūra, kas tiek attēlota speciālā diagrammā – aģenta iekšējā skatā. Aģenta iekšējais skats sastāv no darbībām, saitēm starp tām, ienākošo ziņojumu un uztveru apstrādes likumiem un aģenta pārliecībām. Aplūkoto projektēšanas pieeju ir plānots iekļaut pilna dzīves cikla metodoloģijā daudzaģentu sistēmas sakņotu intelektuālu mācību sistēmu izstrādei. Projektēšana tiek veikta izmantojot JADE aģentu platformas konceptus un tādēļ ir iespējams veikt JADE aģentu Java koda ģenerēšanu no izveidotajām diagrammām

Topics: Multi-Agent Systems, Intelligent Tutoring Systems, Agent Oriented Software Engineering
Publisher: RTU
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:5449
Sorry, our data provider has not provided any external links therefore we are unable to provide a link to the full text.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.