Article thumbnail
Location of Repository

Šķidruma plūsmas rotorsūkņu rotoru virsmas fizikāli mehānisko īpašību uzlabošanas metožu analīze

By Gatis Muižnieks and Ēriks Geriņš

Abstract

Pieaugot ražošanas apjomiem un prasībām pēc drošākiem darba apstākļiem – ne tikai mašīnbūvē, dažāda veida transportā, bet arī citās ražošanas sfērās aizvien biežāk sāk izmantot saspiestā gaisa iekārtas. Vieni no tiem ir skrūves tipa kompresori. Skrūves tipa kompresori ir vienkārša dizaina rotoru, pozitīva pārvietojuma mašīnas, kas var darboties ar augstu efektivitāti pie salīdzinoši augstiem rotācijas ātrumiem plaša spiedienu diapazonā. Kompresora uzbūves pamatā ir divas vārpstas ar speciāli izveidotām spirāles veida rievām. Rotori ir pakļauti mainīgu spēku ietekmei, ko rada saspiestās gāzes, kā arī inerces spēki un griezes momenti. Prasības šiem rotoriem ir salīdzinoši augstas, to izgatavošanai ir jāizmanto materiāli, kas nodrošina teicamus statistiskos un dinamiskos mehāniskās pretestības rādītājus – izturību, cietību, plastiskumu, jābūt ar labu korozijnoturību, siltumnoturību, kā arī lielu nodilumizturību. Raksta mērķis ir pierādīt to, ka ne vienmēr rotoru izgatavošanā ir jāizmanto reglamentētie dārgie materiāli, bet var izmantot lētākus materiālus. Izmantojot mūsdienu tehnoloģijas varam iegūt materiālam tādas pašas īpašības kā reglamentētam. Raksta pamatā galvenā uzmanība ir pievērsta jaunu vai uzlabotu tehnoloģiju izstrādei, lai pilnveidotu zemākas kvalitātes tēraudus, kas garantētu materiālu, ko raksturotu aizvien labākas tehnoloģiskās un mehāniskās īpašības, piemērotība rotoru ražošanai. Sīkāk šajā darbā tiek analizēts tēraudu tehnoloģisko, mehānisko īpašību izmaiņas, izmantojot mehāniskās nocietināšanas, termiskās un termomehāniskās nocietināšanās apstrādes metodes, to priekšrocības un trūkumi, kā arī analizētas mehānisko īpašību izmaiņas, ja izmaina kristālu graudu formu. Zinot to, ka daudzi elementi, piemēram, ogleklis, slāpeklis un citi elementi, uzlabo materiāla virskārtas tehnoloģiskās un mehāniskās īpašības, darba gaitā sīkāk arī tiek analizēta ķīmiski termiskā iedarbe, kā arī īpašību izmaiņa izmantojot dažādus pārklājumus rotoriem. Darba ietvaros arī tiek analizētas biežāk izmantoto tehnoloģiju priekšrocības un trūkumi. Skrūves tipa kompresoru rotori ir vieni no kompresora atbildīgākām detaļām, no kurām ir atkarīga to darbības produktivitāte. Darba noslēgumā doti dažādi ieteikumi rotoru virsmas uzlabošanai

Topics: mehāniskās īpašības, rotori, uzlabošana, materiāli
Publisher: LU CFI
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:5422
Sorry, our data provider has not provided any external links therefore we are unable to provide a link to the full text.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.