Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Latvijas enerģijas un energoresursu ražošanas un patēriņa scenāriju izstrāde ar Mesap programmēšanas metodi

By Sergejs Vostrikovs, Daniels Turlajs, Antra Kundziņa and Ēriks Geriņš

Abstract

Nav skaidri definēti perspektīvās kurināmā un enerģijas bilances veidošanās pamatprincipi, kuri faktiski izriet no valsts enerģētikas attīstības pamatmērķa. Katra no attīstības programmām principā izvirza savu mērķi, kas tikai daļēji ir saskaņots ar citu programmu nostādnēm, tāpēc iespējama pretrunu veidošanās. Lai varētu veikt dažādu enerģijas un kurināmā ražošanas un patēriņa scenāriju izstrādi un salīdzinājumus Latvijā, nepieciešams savākt un apkopot datus, kuri pietiekami detalizēti raksturo energoapgādes sistēmu. Tā kā Latvijā starp reģioniem pastāv ļoti lielas atšķirības gan enerģijas un kurināmā patēriņa, gan struktūras ziņā, tāpēc datus būtu jāvāc un jāapkopo par atsevišķiem reģioniem, jo summārās kurināmā un enerģijas bilances praktiski nedod pietiekamu pārskatu. Ir apskatītas Latvijas kurināmā un enerģijas ražošanas, ieguves un patēriņa prognožu iespējas ar MESAP skaitļošanas modeļa palīdzību

Topics: enerģētika, kurināmais, modelēšana, prognozes
Publisher: RTU
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:4950
Sorry, our data provider has not provided any external links therefore we are unable to provide a link to the full text.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.