Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Mathematical Modelling of Brushless Motor Transient

By Irina Latve-Sļesarenoka, Jānis Dirba and Kārlis Ketners

Abstract

Darbā tiek apskatīts ventiļdzinēja pārējas procesa matemātiskais modelis, kura pamatā ir sinhronās mašīnas matemātiskais modelis. Ventiļdzinēju pārejas procesu analīzes aktualitāti nosaka tas apstāklis, ka daudzu tehnoloģisko procesu kvalitāte un darba ražīgums ir atkarīgs no šo procesu norises ātruma. Piedāvāta ventiļdzinēja struktūras un funkcionāla shēmas. Aplūkots ventiļdzinējs, kas sastāv no sinhronās mašīnas, elektroniskā komutatora, un rotora stāvokļa devēja. Apskatīts ventiļdzinēja matemātiskais modelis ar nemainīgo slodzes leņķi (θ=const) vērtību. Izmantojot sinhronas mašīnas un ventiļdzinēja līdzības uzrakstīti elektriskā kontūra sprieguma līdzsvara vienādojumi uz statora un rotora, ka arī rotora kustības vienādojumi diferenciālā formā. Vienādojumi pierakstīti relatīvas vienības. Darbā piedāvāti palaišanas režīma modelēšanas rezultāti

Topics: brushless motor, mathematical model, Park-Gorev’s equations, synchronous motor, transients
Publisher: RTU
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:4764
Sorry, our data provider has not provided any external links therefore we are unable to provide a link to the full text.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.