Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

The Role of Fault Quotient in Determination of the Distance to a Transmission Line Fault

By Josifs Survilo

Abstract

Bojājuma koeficienta jēdziens attiecas uz vienfāzes un divfāžu īsslēgumiem vienvirziena un divvirzienu, savrup- vai paralēlas elektropārvades līnijās pie attāluma noteikšanas līdz bojājuma vietai, pielietojot „redzamo pretestību” metodi. Bojājuma koeficientu noteic kā samēru starp strāvu bojājuma vietā un bojātās fāzes strāvu pie vienfāzes īsslēgumiem un starp strāvu bojājuma vietā un bojāto fāžu strāvu starpību pie divfāžu īsslēgumiem. Vienvirziena līnijās pie vienfāzes īsslēgumiem, neievērojot kapacitatīvās un slodzes strāvas, bojājuma koeficients ir vienāds ar 1, pie divfāžu īsslēgumiem tas ir 0,5. Citos gadījumos tas ir komplekss lielums un pie vienfāzes īsslēgumiem – ar absolūto vērtību, lielāko par 1. To nozīme ir jo lielākā jo lielāka ir bojājuma pretestība Rf. Pie Rf = 0, tas nespēlē nekādu lomu, noteicot attālumu līdz bojājuma vietai. Bojājuma koeficienta leņķa ar reālo asi tangenss ieiet reaktīvās pretestības līdz bojājuma vietai un bojājuma pretestības noteikšanas izteiksmēs. Bojājuma koeficienta lietošana ir ērta attāluma līdz bojājuma vietas iteratīvos aprēķinos

Topics: distance protection, fault resistance, single-phase-earth fault, phase-to-phase fault
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:4326
Sorry, our data provider has not provided any external links therefore we are unable to provide a link to the full text.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.