Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Latvijas Pakalpojumu Nozares Attīstība Eiropas Savienības Tirgū

By Olga Starčenkova and Ivars Pucens

Abstract

Rakstā aplūkotas Eiropas Savienības tirgū pastāvošo administratīvo barjeru novēršanas iespējas, lai sekmētu Latvijas pakalpojumu nozares veiksmīgu attīstību. Kā pakalpojumu sniedzēju uzņēmējdarbības vides uzlabošanas līdzeklis analizēts Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par pakalpojumiem iekšējā tirgū. Piedaloties direktīvas teksta veidošanas procesā, autoriem bija unikāla iespēja padziļināti izpētīt atsevišķu direktīvas elementu ietekmi uz esošo situāciju Latvijas pakalpojumu nozarē, kā arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu uzskatus par direktīvas elementiem. Izmantojot sagaidāmās vērtības kritēriju un pamatojoties uz veikto analīzi, piedāvāta stratēģija un darbības taktika Latvijas valdības optimālai rīcībai nacionālās pakalpojumu nozares interešu aizstāvēšanai Eiropas Savienības tirgū

Topics: iekšējais tirgus, brīvā pakalpojumu kustība, administratīvas barjeras, pakalpojumu direktīva
Publisher: RTU
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:4140
Sorry, our data provider has not provided any external links therefore we are unable to provide a link to the full text.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.