Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Viesnīcu pakalpojumu tirgus attīstība Latvijā

By Jevgenija Dehtjare

Abstract

Darbs izstrādāts RTU inženierekonomikas fakultātes Ražošanas un uzņēmējdarbības institūta Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedrā. Promocijas darbs Latvijas Republikas ekonomikas zinātņu doktora grāda iegūšanai tiek publiski aizstāvēts 2009. gada 30. janvārī plkst. 10:00 Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas fakultātē, 407. auditorijā, Kaļķu ielā, 1.Promocijas darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, satur ievadu, 4 nodaļas, secinājumus un priekšlikumus, bibliogrāfisko sarakstu, 4 pielikumus, 37 attēlus un 44 tabulas, kopā 190 lapaspuses, neskaitot pielikumus. Bibliogrāfiskajā sarakstā ir atsauces uz 158 izmantotajiem literatūras avotiem

Topics: tūrisms, viesnīcas, kvalitāte, mārketings, tirgzinības, vadībzinātne
Publisher: RTU Izdevniecība
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:3837
Sorry, our data provider has not provided any external links therefore we are unable to provide a link to the full text.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.