Article thumbnail

Azobenzola kodola poliestera tipa dendrimēru diverģentā sintēze

By Valdis Kampars, Jana Kreicberga and Lauma Laipniece

Abstract

Poliestera tipa dendrimēri sintezēti līdz trešajai ģenerācijai, par kodola molekulu izmantojot 4-N,N-bis(2-hidroksietil)amino-3-metoksi-4’-nitroazobenzolu un zarojumu veidojot no 3,5-bis(2-(tetrahidro-2H-piran-2-iloksi)etoksi)benzoskābes. Dendrimēra augšanas solis tika veikts ar dicikloheksilkarbodiimīdu absolūta CH2Cl2 šķīdumā, kā katalizatoru izmantojot 4-N,N-dimetilaminopiridīnu. Aizsarggrupu noņemšana veikta EtOH/CH2Cl2 šķīdumā ar HCl. Abi soļi dod labus iznākumus, kuri samazinās, pieaugot dendrimēra ģenerācijai, jo ir lielāka nepilnīgu reakciju iespējamība, palielinoties reaģētspējīgo grupu skaitam

Topics: dendrimer, azobenzene, ester, divergent synthesis
Publisher: RTU
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:3787
Sorry, our data provider has not provided any external links therefore we are unable to provide a link to the full text.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.