Article thumbnail

The Full-Scale Study on Phosphorus Addition to Biologically Activated Carbon Filters

By Jānis Rubulis and Tālis Juhna

Abstract

Darbā apskatīta fosfora dozēšanas ietekme uz organisko vielu izdalīšanu bioloģiski aktīvās ogles filtros. Pētījums veikts ūdens attīrīšanas iekārtās, kurās mikroorganismu attīstību limitē fosfors. Organisko vielu izdalīšanu biofiltros mērījām nosakot kopējā organiskā oglekļa (TOC) koncentrāciju, ķīmiskā skābekļa patēriņu un ultraviolēto absorbciju. Mikroorganismu koncentrāciju biofiltru izplūdē noteicām mērot heterotrofo koloniju skaitu. TOC koncentrācija biofiltrā ar fosfora (50 µg P/l) dozēšanu bija 5.13 mg l-1 un filtrā bez dozēšanas 5.52 mg l-1. HPC izplūdes ūdenī no biofiltra ar fosfora dozēšanu bija par vienu kārtu lielāks nekā filtrā bez fosfora dozēšanas jeb 2573 kolonijas veidojošās vienības ml-1 and 265 kvv ml-1katrā. Pētījums parādīja, ka nebija ievērojamas statistiskas atšķirības organisko vielu izdalīšanai filtrā ar fosfora dozēšanu un filtrā bez dozēšanas

Topics: phosphorus, biological activated carbon filter, natural organic matter
Publisher: RTU
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:3253
Sorry, our data provider has not provided any external links therefore we are unable to provide a link to the full text.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.