Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Vides pārvaldības programmu veidošanas principi

By Tatjana Tambovceva

Abstract

Tēzes prezentē autores viedokli par vides pārvaldības programmu veidošanas principiem. Uz-ņēmumu vides pārvaldības programmas iekļauj dažādā rakstura specifiskās darbības un norā-da to realizācijas kārtības prioritāti uzņēmumā. Darbību prioritāte balstās uz dažādiem fakto-riem, ieskaitot ekoloģisko efektivitāti, iespējamās realizācijas termiņiem, nepieciešamo resur-su esības, tehnisko un tehnoloģisko realizācijas iespēju u.c. Autore piedāvā grupēt darbības pēc: realizācijas laika; izmantoto resursu apjoma; finansēšanas avotiem; izpildes obligātuma un izpildes principiem

Topics: vides pārvaldība
Publisher: Intego Plus
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:3195
Sorry, our data provider has not provided any external links therefore we are unable to provide a link to the full text.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.