research

Zur Paul Celans Rezeption der Tradition des Judaismus

Abstract

W artykule poruszono problem stosunku znanego współczesnego poety, autora Fugi śmierci do tradycji judaistycznej. Celan - Paul Ancel - wywodzi się z kręgów kultury żydowskiej Bukowiny. Jest to dla jego twórczości fakt o fundamentalnym znaczeniu. Poeta przejmuje od Chasydów centralną kategorię, jaką jest "samotność". Wokół tego pojęcia rozwija się jego poetyka

Similar works

Full text

thumbnail-image
oai:philpapers.org/rec/OSTZPCLast time updated on 11/21/2017View original full text link

This paper was published in PhilPapers.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.