Article thumbnail

Korzyści i ograniczenia partnerstwa publiczno-prywatnego na przykładzie budowy dworca kolejowego w Sopocie

By Ewa Kołodziejska

Abstract

W dzisiejszych czasach coraz bardziej rośnie deficyt środków publicznych i jednocześnie narastają potrzeby związane ze świadczeniem usług w oparciu o infrastrukturę, co jest kluczowym przesłaniem do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań i sposobów finansowania nowoczesnych inwestycji. Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzi partnerstwo publiczno-prawne, które jest szczególną formą sieci współdziałania sektora prywatnego z publicznym. Celem niniejszej pracy jest określenie korzyści i ryzyka partnerstwa publiczno-prywatnego. Cel ten zrealizowano w oparciu o ocenę projektu podjętego w ramach inicjatywy JESSICA „Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących z nimi terenów z udziałem podmiotów prywatnych”

Topics: Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Zagospodarowanie przestrzenne, Dworzec kolejowy, Public-Private Partnerships (PPP), Spatial development, Railway station
Publisher: Lodz University of Technology Press
Year: 2016
OAI identifier: oai:repozytorium.p.lodz.pl:11652/1677
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://zeszyty.woiz.pl/ (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.