Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Domain-independent planning for services in uncertain and dynamic environments

By Eirini Kaldeli

Abstract

Slim plannen maakt netwerk flexibel Artificial Intelligence planningssystemen kunnen ertoe bijdragen dat bepaalde netwerkdiensten op een meer flexibele manier geautomatiseerd worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het Smart Home vol slimme apparaten. De meeste bestaande planningsbenaderingen voor Web Service arrangementen hebben beperkingen. Ze verkleinen de toepasbaarheid van het domein door te werken met een set voorgedefinieerde procedures; ze zijn niet in staat om op een efficiënte manier om te gaan met numerieke variabelen (vooral als die betrekking hebben op observaties of gebruikersinvoer); of ze houden geen rekening met herstel van onvoorziene runtime-omstandigheden als gevolg van foutief gedrag van services of externe gebeurtenissen, die de uitvoer van het plan verhinderen. Om deze tekortkomingen te ondervangen, introduceert Eirini Kaldeli een domeinonafhankelijk planningsframework (genaamd RUG planner), dat gebaseerd is op het modelleren van een planningstaak als een Constraint Satisfaction Problem. Dit planningssysteem wordt gebruikt om te voldoen aan de eisen, die gesteld worden door drie verschillende service-georiënteerde platformen. Dat zijn een domein bestaande uit verschillende services, die beschikbaar zijn via internet, een Smart Home voorzien van intelligente apparaten en een framework voor het herstel van bedrijfsprocessen.

Topics: kunstmatige intelligentie, ontwikkeling en toepassing van internet en websites; Proefschriften (vorm); Kennisrepresentatie; Herstel; Bedrijfsprocessen; Domeindecompositie; Domein (wiskunde); Compositie; Planning; Kunstmatige intelligentie; Webservices
Publisher: s.n.
Year: 2013
OAI identifier: oai:pure.rug.nl:publications/155f97ad-8f32-48cd-b3ed-cd66a36ad312
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://irs.ub.rug.nl/ppn/35708... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.