Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

James Eastland : the shadow of southern democrats 1928-1966

By Maarten Zwiers

Abstract

Gedurende een groot deel van de twintigste eeuw maakten Democraten de dienst uit in het Zuiden van de Verenigde Staten. In tegenstelling tot de rest van de Democratische Partij bestond de zuidelijke vleugel voornamelijk uit conservatieve politici, die het behoud van raciale segregatie als het hoogste doel beschouwden. Hun positie werd schijnbaar onmogelijk na de Tweede Wereldoorlog, vooral toen de Democratische presidenten John Kennedy en Lyndon Johnson – onder druk van de burgerrechtenbeweging – zich steeds meer gingen uitspreken tegen de apartheid in het Zuiden. Maarten Zwiers onderzocht de bijzondere interactie tussen zuidelijke Democraten en de nationale Democratische Partij vanaf de New Deal tot aan de invoering van de belangrijke burgerrechtenwetten in het midden van de jaren zestig. Hoewel Kennedy en met name Johnson civil rights uiteindelijk hoog op de politieke agenda plaatsten, probeerde hun partij de zuidelijke Democraten lange tijd aan boord te houden. Tijdens de jaren vijftig voer de Democratische Partij derhalve een middenkoers die zowel het zwarte electoraat als de blanke zuiderlingen tevreden moest stellen. Deze consensuspolitiek leverde weinig op voor zwarte kiezers, maar zorgde er wel voor dat Democratische congresleden uit het Zuiden hun senioriteit (en daarmee hun macht) konden uitbouwen. Dit had ingrijpende gevolgen voor de strijd tegen segregatie, ook omdat de zuidelijke tak van de Republikeinse Partij zich weinig aantrok van het lot van de zwarte bevolking. De hoofdpersoon in het proefschrift van Zwiers is James Eastland, een Democratische senator uit Mississippi die van 1941 tot 1978 in het Congres heeft gezeten. Eastland was een machtig en invloedrijk politicus, maar historici hebben tot op heden weinig aandacht aan hem besteed. Zwiers gebruikt niet eerder onderzocht bronnenmateriaal om een genuanceerd beeld te schetsen van de reactionaire senator die bekend stond als “the Godfather of Mississippi politics.” Aan de hand van Eastlands politieke loopbaan verklaart Zwiers waarom het zo lang duurde voordat het Zuiden van de VS een Republikeins bolwerk werd. Democrats dominated politics in the United States South during most of the twentieth century. The southern branch of the Democratic Party consisted primarily of conservative segregationists, whose political ideology often clashed with the national party line. Their position became more precarious after World War II, in particular when Democratic presidents John Kennedy and Lyndon Johnson – under pressure from civil rights activists – supported legislation to dismantle the system of Jim Crow. In his dissertation, Maarten Zwiers analyzes the remarkable interaction between southern Democrats and the national Democratic Party, from the New Deal until the enactment of the major civil rights laws in the mid-1960s. Although Kennedy and especially Johnson gave higher priority to civil rights, their party attempted to keep southern Democrats on board as long as possible. The Democratic Party therefore pursued a middle course during the 1950s, which had to satisfy both the black electorate and white southerners. The reciprocity between national Democrats and southern Democrats produced few positive results for African Americans, however, while it enabled Democratic politicians from the South to expand their seniority and power in Congress. These developments had significant consequences for the civil rights movement, also because southern Republicans largely ignored the growing group of black voters and focused on disgruntled southern whites instead. U.S. Senator James Eastland of Mississippi is the main character in Zwiers’s dissertation. Eastland served in Congress from 1941 and 1978 and remained a Democrat until his retirement. He was a powerful and influential politician, but until now, historians have devoted relatively little attention to him. This dissertation introduces new primary source material to construct a nuanced perspective on the reactionary senator who was known as the “Godfather of Mississippi politics.” Zwiers uses Eastland’s political career as a framework to explain why it took so long before the U.S. South turned into a Republican stronghold.

Topics: James Oliver Eastland (1904-1986), Zuidelijke staten; Democratic Party; Proefschriften (vorm); geschiedenis van Amerika; 1900-2000
Year: 2012
OAI identifier: oai:ub.rug.nl:dbi/5065717fea467
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://irs.ub.rug.nl/ppn/34589... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.