Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

De invloed van stikstofkwaliteit en -kwantiteit op de groei van Succisa pratensis Moench. van oecologisch verschillende groeiplaatsen

By E. Dijk

Abstract

Succisa pratensis Moench. komt voor op oecologisch zeer uiteenlopende groeiplaatsen. Deze groeiplaatsen mogen verwacht worden sterk te verschillen in bodemchemische ornstandigheden. In dit onderzoek werd geprobeerd. na te gaan of er differentiatie is opgetreden tussen een populatie van droge heide, en een populatie van een blauwgrasland ten opzichte van de vorm van de aanwezige stikstof en de hoeveelheid daarvan. Populatiediffentiatie kon niet éénduidig worden aangetoond. De variatie tussen de uit zaad opgekweekte individuen was erg groot; deze variatie kon echter niet in verband worden gebracht met stabiliserende selektie (Bradshaw, 1965).

Year: 1985
OAI identifier: oai:ub.rug.nl:dbi/505846a699b7b
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://scripties.fwn.eldoc.ub.... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.