Article thumbnail
Location of Repository

Financiële controle in het gemeenterecht : een juridisch onderzoek naar de 'dualisering van de financiële functie'

By Wytze van der Woude

Abstract

Waar publieke middelen uitgegeven worden, horen behoorlijke controlemechanismen te bestaan. In het gemeenterecht hebben deze controlemechanismen het afgelopen decennium forse wijzigingen ondergaan. Er zijn nieuwe financiële controleurs geïntroduceerd, de opzet van de gemeentelijke begroting en jaarrekening is ingrijpend gewijzigd en er heeft een aanscherping van de rechtmatigheidscontrole plaatsgevonden. Deze wijzigingen vormden een belangrijk onderdeel van de `dualisering van het gemeentebestuur', die bedoeld was de positie van de gemeenteraad te versterken. Tegen achtergrond van deze dualisering is getracht een antwoord te geven op de vraag in hoeverre de controlepositie van de gemeentelijke volksvertegenwoordiging (de gemeenteraad) verbeterd is. Eén conclusie van dit onderzoek is dat er redenen zijn om te twijfelen aan de mate waarin deze doelstelling is verwezenlijkt. Een eerste probleem in dit verband lijkt de doelstelling zelf. Soms lijkt de dualisering eerder het college aan de teugels te hebben geholpen. Ten tweede is de vraag gerechtvaardigd of de uiteindelijk doorgevoerde vernieuwingen de bevoegdheden van de gemeenteraad wezenlijk versterkt hebben. In dit onderzoek wordt op een aantal deelaspecten juist het tegenovergestelde betoogd.

Topics: Gemeenterecht, Financièele politiek; Onderzoek ;; Proefschriften (vorm); recht van lagere overheden; Nederland
Year: 2011
OAI identifier: oai:ub.rug.nl:dbi/4e89a57fca43b
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://irs.ub.rug.nl/ppn/33788... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.