Article thumbnail
Location of Repository

The utility and effectiveness of an educational computer game aimed at improving ineffective learning behavior in preschool children

By Baukje Veenstra

Abstract

Samenvatting Veenstra onderzocht het leergedrag van 184 peuters van 3 tot 5 jaar aan de hand van de samenslim-spellen (www.samenslim.nl), educatieve computerspellen die kinderen vaardigheden bieden om effectief te kunnen leren. Tijdens het onderzoek richtte Veenstra zich op het muisgedrag van de kinderen tijdens het spelen. Impulsieve kinderen klikten vaker met de muis en maakten meer fouten. Afwachtende kinderen klikten juist weinig met de muis. Met name het ineffectieve leergedrag van de afwachtende kinderen werd door de computerspellen verbeterd. Zij leerden sneller en actiever te spelen en klikten tijdens het spelen vaker met de muis. De kinderen met effectief leergedrag lieten een relatief klein leereffect zien. De impulsieve kinderen daarentegen lieten een verslechtering zien. Zij gingen tijdens het spelen steeds ongeremder met de muis klikken. Vermoedelijk werden zij door de spellen niet genoeg gestimuleerd. Veenstra stelde voor haar onderzoek ook een checklist samen met zeven kenmerken waaraan educatieve computerspellen zouden moeten voldoen om een krachtige leeromgeving te kunnen zijn. Spellen moeten bijvoorbeeld adequate instructies geven, aansluiten bij het leerniveau van kinderen en een specifieke inhoud en leerdoelen geven. Aan de hand van de zeven kenmerken onderzocht Veenstra acht Nederlandse edutainment softwareprogramma’s. De meeste spellen voldeden onvoldoende aan de gestelde eisen en zijn daarom niet geschikt als krachtige leeromgeving. In een oriënterende pilotstudy onderzocht Veenstra of de samenslim-spellen als een actief leermiddel zouden kunnen dienen voor kinderen met leerstoornissen zoals ADHD en autisme. Kinderen met ADHD maakten in eerste instantie impulsief gebruik van de muis, maar lieten door het spelen van de samenslim-spellen een verbetering zien in hun leergedrag. Deze resultaten zouden aanleiding kunnen zijn voor verder onderzoek. Abstract Ineffectively learning children are at risk of developing learning delays during the school period. For this reason, it is important to develop effective learning behavior in children at preschool age. The samenslim games (www.samenslim.nl) are educational computer games aimed at developing effective learning behavior in preschool children. In this dissertation, the guiding question is whether it is possible to improve ineffective learning behavior in preschool children while playing educational computer games. First, the educational value of edutainment games in the Netherlands was studied. Second, it was examined whether it is possible to distinguish and improve learning behavior in unresponsive, effective, and impulsive children while playing the games. Third, it was analyzed which types of children, e.g. with low versus high prior knowledge, have a high probability of showing improvement in their learning behavior while playing the games. Fourth, it has been investigated whether the samenslim games can function as an adequate learning tool for children with a diagnosed learning disorder (ADHD/ ASD). The results show that (1) most edutainment games are evaluated as insufficient to count as powerful learning environments. (2) mouse behavior trajectories can be used to distinguish different types of learners and learning disorders. (3) instruction had a positive effect on the learning trajectories of children with moderate prior knowledge. (4) playing the computer games led to improvement of ineffective learning behavior in children with learning disorders.

Topics: Computergestuurd onderwijs, Cognitieve ontwikkeling; Voorschools onderwijs; Computerspellen; Leren; computers in het onderwijs
Year: 2011
OAI identifier: oai:ub.rug.nl:dbi/4dc7aef08b0d0
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://irs.ub.rug.nl/ppn/33407... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.