Article thumbnail
Location of Repository

De intranetsite van de afdeling Functioneel- en Gegevensbeheer : Een onderzoek naar het optimaliseren van de bekendheid en ondersteuning van de afdeling Functioneel- en Gegevensbeheer door de inzet van het UMCG intranet

By Ronald Boekhoudt

Abstract

Inleiding De Ondersteunende Diensten (OD) van het UMCG willen de klant meer duidelijkheid geven over de producten en diensten die leverbaar zijn. De OD realiseert daarvoor op het intranet van het UMCG een dienstenportfolio. De afdeling Functioneel- en Gegevensbeheer (FGB) is onderdeel van de OD. Om het onderdeel FGB van het dienstenportfolio van de OD te kunnen vullen, moet er een goed overzicht zijn van de producten en diensten die de FGB biedt. De FGB wil daarom een eigen intranetpagina ontwikkelen gericht op de afnemers. Voor het implementeren van deze intranetpagina moeten o.a. de volgende vragen worden beantwoord: - Welke producten en diensten levert FGB? - Wat wil de klant weten over de producten en diensten van FGB? - Welke gepubliceerde FGB-informatie is al op intranet te vinden? Wat moet hier mee gebeuren? - Hoe kan de intranetpagina worden geïmplementeerd en beheerd? Methode Voor het inventariseren van de producten en diensten vonden interviews plaats met contactpersonen van applicaties van de FGB. Er werd vooral gekeken naar de rol van FGB binnen de leverbare producten en diensten. Daarnaast ontstond een beeld van de invloedsfactoren (OD-beleid, ontwikkelpunten OD en de ontwikkelingen van ICT van het UMCG) via interviews met medewerkers van de betreffende afdelingen. Een kwalitatief onderzoek bracht de wensen van de klant in kaart. Er werd gesproken met de ICT-adviseurs van elke sector in het UMCG. Zij hebben zicht op het proces van de vraagstelling van de “klant” tot oplossing. Onderzocht is welke rol het intranet speelt (of kan spelen) in dit proces. De ICT-adviseurs representeren de applicatiegebruikers van de eigen sector. Resultaten Uit de interviews blijkt dat het huidig aanbod van informatie over de ziekenhuisbrede applicaties onvoldoende is. Intranetsites als de ‘softwarecatalogus’ zijn onvoldoende qua inhoud en vindbaarheid. Door het ontbreken van een concreet overzicht van de producten en diensten van FGB is de bekendheid van de afdeling laag. ICT gebruikers wensen meer duidelijkheid over de mogelijke contactvormen met functionele- en technische beheerders. Adviezen De belangrijkste adviezen zijn: - Implementeer een intranetsite gericht op het aanbieden van informatie afkomstig van de afdeling FGB (visie, missie, producten, diensten, projecten, actuele berichten en contactmogelijkheden). - Ontwikkel, per door FGB beheerde applicatie, een applicatieportaal. - Bied op deze applicatieportalen informatie en documentatie aan gericht op de desbetreffende applicatie. - Neem, wanneer de FGB intranetsite en de applicatieportalen operationeel zijn, digitale contactformulieren in gebruik.

Year: 2009
OAI identifier: oai:ub.rug.nl:dbi/4dddf419d81c6
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://scripties.umcg.eldoc.ub... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.