Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Meegaan met de tijd! De mogelijkheden tot, en de voorwaarden gesteld aan, een polikliniek buiten kantooruren

By Judith Blokzijl

Abstract

Inleiding Door veranderingen in het zorgstelsel in januari 2006 wordt oo van het UMCG meer marktgerichte zorg verwacht. Binnen het UMCG bestaat nog geen duidelijkheid over de invulling van deze marktgerichtheid. De afdeling orthopedie overweegt een polikliniek buiten kantooruren te openen en hiermee proberen zij aan de wensen van de patiënt te voldoen. Het hoofdprobleem dat speelt bij de afdeling orthopedie is, dat het onduidelijk is hoe deze polikliniek buiten kantooruren moet worden ingevuld. Dit onderzoek zal een bijdrage leveren aan het opzetten van een meer marktgerichte zorg door de polikliniek orthopedie van het UMCG teneinde het marktaandeel van deze polikliniek te vergroten. Probleemstelling De doelstelling van dit onderzoek luidt als volgt: ‘Het verstrekken van een lijst met voorwaarden waaraan de polikliniek orthopedie buiten kantooruren van het UMCG moet voldoen aan Prof dr. S.K.Bulstra, waarbij gekeken wordt naar de eisen zorgvrager en het personeel en de wensen en beperkingen van de interne organisatie, teneinde in staat te zijn een ontwerp te maken voor de polikliniek orthopedie buiten kantooruren voor het UMCG.’ Met behulp van de volgende hoofdvraag dient deze doelstelling te worden verwezenlijkt: ‘Voor welke doelgroep zal de polikliniek orthopedie buiten kantooruren van het UMCG moeten worden opengesteld, en aan welke voorwaarden moet de polikliniek uiteindelijk voldoen, rekening houdend met de wensen en beperkingen van de organisatie, en de eisen van de zorgvragers en het personeel?’ Methode Het onderzoek zal worden verricht door middel van observeren op de polikliniek, en door middel van het afnemen van interviews en enquêtes bij personeel en zorgvragers. De resultaten van de interviews en enquêtes onder personeel en zorgvragers zijn verwerkt met behulp van de onderzoeksmethode the house of quality. De organisatiecultuur is onderzocht met een cultuur quick scan. Resultaten Van alle patiënten heeft 10% behoefte heeft aan een avondpolikliniek, zij willen liever niet overdag komen. Personeelsleden van de afdeling staan negatief tegenover de plannen om een avondpolikliniek te openen. Dit wordt versterkt door de normalistische cultuur die heerst, een cultuur waarbinnen het werk voorop staat in plaats van de patiënt. Conclusie Een avondpolikliniek zal zeker bijdragen aan het vergroten van de marktgerichtheid van het UMCG. Een avondpolikliniek moet voldoen aan de voorwaarden die personeel stelt aan het werken in de avonduren. Patiënten moeten zelf tijdstippen kunnen blijven kiezen. Het spreekuur zou plaats moeten vinden tussen 17:00 en 20:00 uur, 1 maal per week. Verder is het van belang dat de patiënten die de polikliniek ‘s avonds bezoeken geen gipsmeester, instrumentmaker of schoenmaker nodig hebben. Er dient altijd een chirurg aanwezig te zijn, de andere uren kunnen worden opgevuld door AIOS. Één baliemedewerk(st)er kan de werkzaamheden voor röntgen en orthopedie samen opvangen. Een belangrijk punt vanuit de röntgenafdeling is dat medewerker van de röntgen betaald dient te worden uit het budget van orthopedie.

Year: 2007
OAI identifier: oai:ub.rug.nl:dbi/4ce3b9f8a6991
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://scripties.umcg.eldoc.ub... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.