Location of Repository

Costs and effects of laparoscopy versus laparotomy in women with early endometrial cancer

By Claudia Bernadette Maria Bijen

Abstract

De standaard behandeling voor vroegstadium endometriumcarcinoom patiënten is totale abdominale hysterectomie (TAH) met bilaterale salpingo-ooforectomie. Echter is deze behandeling geassocieerd met substantiële morbiditeit. Totale laparoscopische hysterectomie (TLH) en bilaterale salpingo-ooforectomie is minder invasief. Het doel van deze studie is de (kosten) effectiviteit van TLH versus TAH te bepalen in vrouwen met vroegstadium endometriumcarcinoom. Deze gerandomiseerde studie is verricht in 21 ziekenhuizen in Nederland en 26 gynaecologen participeerden met bewezen vaardigheid in het verrichten van een TLH. 283 patiënten met vroegstadium endometriumcarcinoom werden aselect toegewezen (2:1) aan de interventie groep (TLH, n=187) of de controle groep (TAH, n=96). De primaire uitkomstmaat voor effectiviteit was het percentage patiënten met ernstige complicaties. Secondaire uitkomstmaten waren milde complicaties, kwaliteit van leven en kosten effectiviteit. Het percentage patiënten met ernstige complicaties was 14.6% in de TLH groep versus 14.9% in de TAH groep (p=0.95). Het percentage patiënten met milde complicaties was 13.0% in de TLH groep en 11.7% (11 uit 94) in de TAH groep (p=0.76). Conversie naar laparotomie trad op in 10.8% van alle laparoscopische procedures. TLH is geassocieerd met significant minder bloedverlies, minder pijnmedicatie, een kortere ziekenhuisopname, en een sneller herstel. Een TLH procedure duurt langer dan een TAH. Het percentage complicatievrije patiënten en de mediane utiliteit scores waren vergelijkbaar tussen TLH en TAH op drie maanden. TLH is duurder intraoperatief en goedkoper postoperatief vergeleken met TAH. Incrementele kosten per gewonnen complicatievrije patiënt waren €-37. Onze resultaten laten geen bewezen voordeel zien in het percentage patiënten met ernstige complicatie na een TLH ten opzichte van een TAH, maar TLH is superieur wat betreft kosten effectiviteit, opnameduur, pijn, en tijd tot hervatting van dagelijkse activiteiten. Daarom wordt TLH aanbevolen als standaard chirurgische behandeling voor patiënten met vroegstadium endometriumcarcinoom onder de voorwaarde dat de procedure verricht is door bewezen vaardige chirurgen.

Topics: Hysterectomie, Kosten-effectiviteitsanalyse; Laparoscopie; Laparotomie; Kanker; Endometrium; Diagnostiek; Proefschriften (vorm); gynaecologie en obstetrie
Year: 2010
OAI identifier: oai:ub.rug.nl:dbi/4c9b186f01ac6
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://irs.ub.rug.nl/ppn/32932... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.