Article thumbnail
Location of Repository

Laat mij maar even: Een onderzoek naar de implementatie van leerlinggericht werken in een museale context.

By M.E.C. (Margriet) van Niejenhuis

Abstract

In dit onderzoek wordt bekeken op welke wijze, in het licht van actuele leertheorieën, leerlinggerichte benaderingen toegepast en benut (zouden kunnen) worden in een museale context. De basis in het literatuuronderzoek werd gevormd door theorieën rondom het ‘nieuwe leren’. Ook in het museum kan het nieuwe leren een plaats veroveren. Het werk van Falk & Dierking (2000; 2002) rondom Free Choice Learning biedt specifiek inzicht in hoe leerlinggerichte benaderingen ook op de museumvloer geïntegreerd kunnen worden. Op basis van de elementen die het nieuwe leren definiëren, de aspecten die behoren tot free choice learning en de specifieke omgeving die een museum biedt kan het nieuwe leren in een museale context als volgt gedefinieerd worden: 1) (Inter)actief leren 2) Aansluiten bij de belevingswereld van de leerling 3) Samenwerken in kleine groepjes Om het nieuwe leren daadwerkelijk te integreren in de museale inrichting en het educatieve beleid, moeten deze elementen in acht genomen worden. Bovengenoemde aspecten functioneren afhankelijk van elkaar: voor ‘optimaal’ (of ‘driekaraats’, in de woorden van Oostdam, Peetsma & Blok, 2007) nieuw leren dienen alle elementen in meer of mindere mate aanwezig te zijn. Uit een analyse van tentoonstellingen en educatieve programmering in drie musea (Beeld en Geluid Experience, Tropenmuseum en Rijksmuseum voor Oudheden) blijkt dat leerlinggerichte benaderingen in wisselende mate terug te vinden zijn. De musea blijken het ‘driekaraats nieuwe leren’ nog niet in zijn geheel of optimaal hebben geïntegreerd in hun tentoonstellingen en educatieve programma’s. In dit onderzoeksrapport worden suggesties gedaan om de diverse elementen toe te passen in de educatieve praktijk.

Year: 2010
OAI identifier: oai:ub.rug.nl:dbi/4cb4103db364d
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://scripties.let.eldoc.ub.... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.