Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Tussen woelingen en wet. Een onderzoek naar de invloed van C. Snouck Hurgronje op het Nederlandse koloniale beleid met betrekking tot de islam, in de periode 1916-1920.

By J.W. (Hans) van der Jagt

Abstract

De hoofdvraag die in deze scriptie gesteld wordt is de vraag in hoeverre islamoloog Christiaan Snouck Hurgronje in de periode 1916-1920 invloed kon uitoefenen op het Nederlandse koloniale beleid, waarbij het specifiek gaat om de islam in Nederlands-Indië. Snouck Hurgronje pleitte als regeringsadviseur voor snelle bestuurlijke hervormingen in Oost-Indië. De weinige kennis over Nederlands-Indië in het Nederlandse parlement, het stroperige besluitvormingsproces in Nederland en een politieke aardverschuiving in 1918 zorgden voor een vertraging van deze hervormingen. De afstand tussen het Nederlands-Indisch gouvernement en de Indische bevolking groeide, waardoor er ruimte ontstond voor radicale islamitische geluiden. Snouck Hurgronje waarschuwde voor het islamisme en probeerde in Nederland de ogen te openen voor de noodzaak van bestuurshervormingen. Alleen door de islamitische miljoenenbevolking in Indië op bestuurlijk niveau serieus te nemen, kon de Nederlandse regering haar overzeese gezag handhaven. Daarbij gaf Snouck in de periode 1916-1920 meerdere malen aan, dat de verhouding tussen kerk en staat binnen de islam niet paste bij het westerse bestuursideaal en dat de islamitische Indiërs op politiek gebied andere idealen nastreefden. Met name door het veranderende politieke klimaat na 1918 toen het christelijke kabinet Ruijs de Beerenbrouck aan de macht kwam, werden de adviezen van de liberale ethicus Snouck slechts in beperkte mate opgevolgd

Year: 2010
OAI identifier: oai:ub.rug.nl:dbi/4caeef2d3d7bc
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://scripties.let.eldoc.ub.... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.