Article thumbnail
Location of Repository

Over de nierfunctiebepaling volgens Addis

By Harmannus Pieter Mulder

Abstract

Over de functie der nieren is enorm veel onderzocht. Een rijke oogst van feiten is het resultaat van talrijke, moeizame en soms geniale onderzoekingen. Nu is zoo langzamerhand de kennis omtrent datgene, wat de nier doet, tot een relatief groote volmaaktheid gekomen. Zoo weten we, dat de nieren de belangrijkste uitscheidingsorganen zijn voor water, zouten, de eindproducten van de eiwitstofwisseling, de stoffen ontstaan na resorbtie der rottingsstoffen van den darm, fermenten. Verder speelt de nier een belangrijke rol bij de instandhouding van het zuurbasenevenwicht en van den osmotischen druk van het serum Ook synthetische processen vinden in de nier plaats. De functie is dus veelomvattend en voor het leven van het grootste belang. ... Zie: Inleiding

Year: 1931
OAI identifier: oai:ub.rug.nl:dbi/4c63a9e196c68
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://irs.ub.rug.nl/ppn/04248... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.