Article thumbnail
Location of Repository

Drenthe transformeert; Ruimtelijke veranderingen 1945-1970

By S. (Sandra) de Leeuw

Abstract

Drenthe heeft na de Tweede Wereldoorlog een transformatie ondergaan. Het betreft zowel maatschappelijke als ruimtelijke veranderingen. Drenthe is lange tijd beschouwd als een achterstandsgebied, een lege provincie met enkel hunebedden en schapen. Ook binnen de wetenschap is deze visie decennialang overgenomen. Wie nu een tocht door het Drentse landschap maakt, zal echter ontdekken dat dit plaatje niet langer klopt. Er lijkt een omslag te hebben plaatsgevonden in de ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe. Uit de literatuur over Drenthe krijgt men de indruk dat zich grote omwentelingen in de ruimtelijke inrichting van Drenthe hebben voltrokken gedurende de wederopbouwperiode. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: ‘welke ruimtelijke transformaties heeft Drenthe gedurende de twintigste eeuw ondergaan en wat zijn daarvan de achterliggende oorzaken?’ Om deze vraag te kunnen beantwoorden is gebruik gemaakt van twee hypothesen: - de wederopbouw vormt een omslagpunt in de ontwikkeling van de ruimtelijke inrichting van Drenthe in de twintigste eeuw; - het industrialisatiebeleid van de rijksoverheid is bepalend geweest voor de ontwikkeling van de ruimtelijke inrichting van Drenthe. Het is echter de vraag of de veranderingen die Drenthe heeft doorgemaakt werkelijk allemaal toe te schrijven zijn aan industrialisatie. De invloed van toerisme en de grootscheepse sanering van de landbouwsector kunnen niet worden uitgevlakt. Het industrialisatiebeleid was bovendien sterk gericht op steden, terwijl veruit het grootste gedeelte van Drenthe bestaat uit platteland. Ook kan men zich afvragen of de transformatie van Drenthe daadwerkelijk plaatsvond na de Tweede Wereldoorlog, of dat zij zich eigenlijk eerder of later voltrokken heeft.

Year: 2009
OAI identifier: oai:ub.rug.nl:dbi/4bab6e4cdd293
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://scripties.let.eldoc.ub.... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.