Location of Repository

Platteland: boerenland, natuurterrein of beleidsveld? Een onderzoek naar veranderingen in functies, eigendom en representaties van het Nederlandse platteland.

By Tialda Haartsen

Abstract

De afgelopen vijftig jaar is er veel veranderd op het Nederlandse en West-Europese platteland. In het multidisciplinaire onderzoeksveld van rurale studies worden twee specifieke veranderingsprocessen onderscheiden, namelijk de trek naar buiten en de afnemende rol van de landbouw in het landelijk gebied. Onder de trek naar buiten vallen zowel processen van suburbanisatie als de toenemende belangstelling van recreanten, toeristen, bedrijven en natuurorganisaties voor het platteland. De afnemende rol van de landbouw komt tot uiting in de integratie van de agrarische sector in de wijdere economie en in de afname van de werkgelegenheid in de landbouw en van de politieke macht van de landbouw. De geschetste veranderingsprocessen manifesteren zich op twee manieren. De eerste uitingsvorm heeft betrekking op de veranderingen in de functies van platteland. Het belang van bepaalde functies van platteland, zoals wonen, recreatie en toerisme, natuur- en landschapsbehoud en natuurontwikkeling, is toegenomen. Ook is de betekenis van de traditionele functies zoals landbouw en bosbouw uitgebreid van louter de productie van voedsel en hout naar het bieden van een décor voor consumptiefuncties, zoals wonen en recreatie. De veranderingen in de functies van platteland worden wel samengevat als de verschuiving van productie-platteland naar consumptie- of post-productie platteland. ... Zie: Samenvatting

Topics: Eigendom, Ruimtegebruik; Platteland; Proefschriften (vorm); Nederland; geografie van Nederland
Year: 2002
OAI identifier: oai:ub.rug.nl:dbi/4abda8c6ce980
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://irs.ub.rug.nl/ppn/24186... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.