Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Thema's rond geldvorderingen : beschouwingen voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting

By Jan Nicolaas Bouwman

Abstract

Voor- en nadelen uit hoofde van geldvorderingen en de daar tegenover staande schulden zijn in veel gevallen onderdeel van het inkomen en de winst zoals deze worden belast op grond van de Wet inkomenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) en de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet Vpb 1969). Of en hoe een voor- of nadeel uit hoofde van een geldvordering of gelschuld het inkomen of de winst beïnvloedt, wordt bepaald door het wettelijke regime dat bij de berekening van het inkomen of de winst van toepassing is. In beginsel kennen de Wet IB 2001 en de Wet Vpb 1969 ter zake ieder hun eigen regime, zij het dat het regime van de Wet Vpb 1969 voor een deel is ontleend aan het regime van de Wet IB 2001. Onderwerp van deze studie is een aantal thema's dat speelt rond de behandeling van voor- en nadelen uit hoofde van geldvorderingen en geldschulden in de IB en Vpb. Er is voor gekozen de behandelde thema's vooral te belichten vanuit de invalshoek van box I en II van de Wet IB 2001 en de winstbepaling volgens de Wet Vpb 1969 zoals zij geldt voor NV's en BV's. Zie: Summary.

Topics: Vorderingsrecht, Geld, Inkomstenbelasting,, Vennootschapsbelasting, Belastingrecht; Proefschriften (vorm); belastingrecht; Nederland
Year: 2001
OAI identifier: oai:ub.rug.nl:dbi/4a94f864cc91c
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://irs.ub.rug.nl/ppn/23103... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.