Location of Repository

Health economics of cardiovascular & renal disease prevention : from clinical trials to real-life settings

By Cornelis Boersma

Abstract

Hart-, vaat- en nierziekten hebben de afgelopen jaren geleid tot een toename in zorggebruik en zorguitgaven. Preventie van deze ziekten is daarom wenselijk. Preventie is veelal gericht op behandeling van risicofactoren zoals hoge bloeddruk, cholesterol of diabetes. Echter, er bestaat behoefte aan een ‘marker’ die kan voorspellen wie het meeste baat bij behandeling heeft. Recent is gebleken dat verhoogde albuminurie een dergelijke risicomarker is. Het voorspellende karakter van albuminurie suggereert dat populatie-screening zou kunnen leiden tot vroege opsporing en behandeling van personen die een verhoogd risico op hart-, vaat- en/of nierziekten lopen. In dit proefschrift worden de epidemiologische en gezondheidseconomische aspecten van interventies ter preventie van hart-, vaat- en nierziekten geëvalueerd. Diverse farmaco-economische studies, laten zien dat behandeling met renine-angiotensine aldosteron systeem interveniërende (bloeddrukverlagende) middelen kosten-effectief is in het voorkomen van hart-, vaat- en nierziekten in verschillende risico populaties. Het blijkt hier belangrijk om naast de kosten van geneesmiddelen ook alle relevante (in)directe gezondheidseffecten en kosten op de lange termijn mee te nemen. Voor een goede vertaalslag van deze uitkomsten naar de dagelijkse praktijk blijkt het eveneens van belang om observationele gegevens te gebruiken. Binnen een Nierstichting project werd op basis PREVEND-studie gegevens een albuminurie-afhankelijk effect van bloeddrukverlagende medicatie gevonden bij patiënten met een verhoogde bloeddruk (grotere effectiviteit bij hogere albuminurie waarden). Tevens blijkt populatie-screening gericht op albuminurie te resulteren in een gunstige kosten-effectiviteit. Populatie-screening gericht op microalbuminurie resulteerde hierbij in de meest optimale kosten-effectiviteit. Deze bevindingen leiden idealiter tot mogelijke overwegingen omtrent de rol albuminurie in behandelrichtlijnen en screeningsprogramma’s.

Topics: Hart- en vaatziekten, Nierziekten, Preventieve geneeskunde,, systeem , Proteïnurie, Kosten-effectiviteitsanalyse, Epidem; Proefschriften (vorm); medische economie; cardiologie ; Gezondheid, Economische aspecten
Year: 2009
OAI identifier: oai:ub.rug.nl:dbi/4a12a83ab0a06
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://irs.ub.rug.nl/ppn/31887... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.