Article thumbnail
Location of Repository

Reproductive biology of oceanic decapodiform cephalopod

By Hendrik Jan Ties Hoving

Abstract

Decapodiforme inktvissen, waartoe pijlinktvissen en katvissen behoren, zijn succesvolle carnivore mollusken die voorkomen van ondiepe kust wateren tot de aller-diepste gedeel¬ten van de oceanen. Hoewel ze zeer talrijk zijn, en een belangrijke rol spelen in het voed¬selweb van de oceanen en de diepzee, zijn oceanische decapodiforme inktvissen niet goed bestudeerd. Dit in tegenstelling tot de soorten die in ondiepere wateren leven. Het doel van dit proefschrift is om inzicht te verschaffen in de voortplantingsbiologie van oceanische pijlinktvissen en katvissen. Dieren uit de diepzee onttrekken zich vrijwel vol¬ledig aan directe observaties. Daarom is kwantitatief anatomisch onderzoek verricht aan museummateriaal, aan dieren verzameld tijdens wetenschappelijke expedities, aan bij¬vangsten van diepzeevisserij, en aan inktvissen uit de maaginhouden van grote predato¬ren zoals potvissen en haaien. Het proefschrift bestaat uit 11 hoofdstukken. Het eerste geeft een overzicht van de kennis van de voortplanting bij decapodiforme inktvissen bij de aanvang van het onder¬zoek. Dit overzicht is voornamelijk gebaseerd op soorten uit ondiepe kustwateren. De hoofdstukken 2 tot en met 10 rapporteren over de gegevens die werden verkregen door gedetailleerd onderzoek aan negen soorten uit dieper water. De nieuwe gegevens wor¬den in het laatste hoofdstuk gebruikt om het overzicht uit hoofdstuk 1 aan te vullen.

Topics: Inktvissen , Voortplanting (biologie), Diepzee, Proefschriften (vorm); Mollusca
Year: 2008
OAI identifier: oai:ub.rug.nl:dbi/49352efbbe7d5
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://irs.ub.rug.nl/ppn/31541... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.