Article thumbnail
Location of Repository

Har højskolen tekniske problemer?

By Diana Bengtsen, Kristina Muusmann Kjeldsen, Marius Leo Münier, Anita Lund Gravesen, Rikke Bech Ziirsen and Martin Egedal Nielsen

Abstract

Denne projektrapport undersøger – ud fra en hermeneutisk fortolkende tilgang – hvilke forhold, der gør sig gældende, når håndværkerelever fravælger at tage et højskoleophold. For at kunne undersøge dette, anvender vi en bourdieusk teoretisk tilgang til, hvorledes individer handler ud fra deres praktiske sans – og herunder hvorledes denne er påvirket af særlige præferencer, som er udgjort af individers habitus. Vi afdækker, gennem vores analyse ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse og tre fokusgruppeinterviews, hvorvidt der blandt håndværkereleverne eksisterer en interesse for og lyst til højskolen, ligesom vi videre beskæftiger os med, hvad deres holdning er til højskolen. Endvidere opstiller vi to idealtyper på henholdsvis den idealtypiske højskoleelev og den idealtypiske håndværkerelev, for at kunne analysere på de værdiforskelle, som eksisterer mellem de to grupper. Dette gøres så, at vi kan få en dybere forståelse for, hvorfor håndværkerelever typisk ikke vælger at tage på højskole. / This project examines - from a hermeneutic interpretive approach - conditions that apply when craftsman students decide not to attend the folk high school. To investigate this, we use a Bourdieu theoretical approach on how individuals act on their practical sense - including how this is influenced by specific preferences, which are made up by individuals’ habitus. We identify, through our assessment that includes a survey and three focus group interviews, whether there exists an interest in and a desire for the folk high school amongst the craftsman students, and we continue dealing with what their attitude towards the folk high school is. Furthermore, we set two ideal types, respectively, the ideal-typical folk high school student and the ideal-typical craftsman student to analyze the value differences that exist between the two groups. This is done so that we can gain a deeper understanding as to why the craftsman students typically do not choose to attend the folk high school

Topics: Højskole, Håndværkerelever, Bourdieu, RISC, fokusgrupper, spørgeskemaundersøgelse
Year: 2013
OAI identifier: oai:rudar.ruc.dk:1800/11721
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://rudar.ruc.dk/handle/180... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.