Article thumbnail
Location of Repository

Københavns Teater - mod de 25%

By Bo Thomasen, Lauritz Stræde Hansen and Mads Nedergaard Mollerup

Abstract

Projektet omhandler organisationen Københavns Teater, med fokus på deres markedsføringsstrategi i lyset af deres mål om 25 % større belægning i sæsonen 2010/11. Der gives en indføring i organisationen KT samt deres markedsføringsstrategi via kvantitative data og KT’s strategirapport. Derudover inkorporeres udtræk af kvalitativ ekspertinterviews. Dette sammenholdes med den første del af teoriapparatet, bestående af forskellige marketingsstrategier. Dette udmønter sig i en tematisering der strukturerer analysen. Resultaterne fra tre fokusgruppeinterviews kobles med den anden del af teoriapparatet, blandt andet indeholdende Pierre Bourdieus teori vedrørende perception af kunst. Dette danner grundlaget for den endelige analyse, der søger at komme med løsninger på nogle af de identificerede svagheder ved KT’s markedsføringsstrategi

Topics: Teater, Markedsføring, Pierre Bourdieu, Fokusgrupper
Year: 2008
OAI identifier: oai:rudar.ruc.dk:1800/3210

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.