Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

På ved mod EU - om hvordan flygtninge afskæres fra at opnå asyl i EU

By Magnus Falby Lauridsen, Nina Rasmussen, Lasse Jesper Pedersen, Jeppe Bo Rasmussen, Mads Motzfelt Fischer, Pil Bang Fagerberg, Sidsel Brandt Hasberg, Morten Christensen and Lasse Blomhøj

Abstract

Projektrapporten rummer en analyse af ”Fort Europas” asylregulerende politik. Udgangspunktet i rapporten tages i udarbejdelsen af en begrebsramme, hvormed vi ønsker at belyse de bagvedliggende årsager til migrationsstrømme og EU’s motivation for at begrænse disse. I denne ramme diskuteres, hvorvidt den førte ekstraterritoriale politik reelt bidrager til en omgåelse af de menneskerettigheder en flygtning har ifølge Flygtningekonventionen. EU´s ekstraterritorielle tiltag ses i projektrapporten som et produkt af den øgede transnationalistiske udvikling. Dette har resulteret i, at EU flytter sit ansvar på det asylpolitiske område udenfor egne grænser. The report contains an analysis of”Fortress Europe’s” asylum regulating policy. The starting point of the report takes place in the preparation in a “frame of ideas”, by means of witch we wish to illuminate the causes of migration flows, and the motivation of EU to limit these flows. Within this frame of ideas it is been discussed how the conducted policy actually contributes to the avoidance of human rights that a refugee has according to the Geneva Convention. EU´s extraterritorialisation of asylum is seen, in the report, as a product of the increased transnationalistic development. This has resulted in EU moving there responsibilities on the political area of asylum out of there own borders

Topics: EU, Migration, Asylpolitik, Grænser, Transnationalisme, menneskerettigheder
Year: 2007
OAI identifier: oai:rudar.ruc.dk:1800/2740
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/1800/274... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.