Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Down Regulation of N-Myc Downstream Regulated Gene 2 in cancer

By Eigil Engberg Andersen, Lene Gede, Mette Nielsen, Mille Dahl Andersen, Signe Ravn Andersen, Sara Rubek Jørgensen and Tilde Groslier Jeppesen

Abstract

Cancerudvikling er et aktivt forskningsområde med stadigt uklare elementer. Forskere har opdaget en sammenhæng mellem nedregulering af genet, N-myc Downstream Regulated Gene 2 (NDRG2), og udvikling af cancer. Denne sammenhæng giver anledning til hypotesen om, at NDRG2 er et tumorsuppressorgen. Hypotesen testede vi ved at undersøge NDRG2-udtryk for følgende 5 typer cancervæv: hjerne, tyktarms, æggestok, bryst og prostata. Til forsøget benyttedes PCR og elektroforese hvor NDRG2-udtrykket i cancervævet blev sammenlignet med tilsvarende normale vævsprøver. I elektroforeseforsøget sås tydelige bånd ved normalt æggestok- og prostatavæv, samt svage bånd ved normalt hjerne- og tyktarmsvæv. Normalt brystvæv blev ikke undersøgt. Ingen bånd var at se i cancervæv, og NDRG2 var altså ikke udtrykt heri. Til at understøtte vores egne forsøgsresultater behandlede vi rådata, der er indhentet fra et micro-arrayforsøg foretaget i USA af Ramaswamy et al. i 2001 [21]. Der er blevet kun behandlet data for de samme cancertyper vi undersøgte ved PCR og elektroforese. Det fremgik ved behandlingen af disse data, at nedreguleringen kun var statistisk signifikant for tyktarmscancer, samt at værdierne for bryst- og æggestokscancer var tæt på signifikans. Det kan konkluderes, at NDRG2 udtrykkes i mindre grad i de undersøgte cancervæv end i tilsvarende normale væv. Nedreguleringen synes især signifikant i tyktarmscancervæv, men også bryst- og æggestokcancervæv bør underlægges yderligere forsøg. Der er derfor belæg for at NDRG2 er en tumorsuppressor

Topics: NDRG2, cancer
Year: 2007
OAI identifier: oai:rudar.ruc.dk:1800/2570

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.