Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Syntese af forskellige poly-thiazol derivater med henblik på undersøgelse af en eventuel effektivitetsforbedring af organiske solceller

By Kim Sonne, Lars Berg, Jakob Villadsen and Henrik Møller

Abstract

På basis af tre forskellige polymersynteser af hhv. PHBT (poly-5,5'-(4,4'-dihexyl-2,2'-bithiazol)), POPBT (poly-5,5'-(4,4'-(4,4'-dioktylphenyl)-2,2'-bithiazol)) samt PPBT (poly-5,5'-(4,4'-diphenyl-2,2'-bithiazol)) blev organiske solceller produceret for at måle poly-thiazolers effektivitet. PPBT viste ingen solcelle aktivitet, hvilket tillægges for dårlig opløselighed under solcelleproduktionen. PHBT og POPBT kan ikke betragtes som effektive polymere i solceller, idet effektiviteten blot er målt til 0,00054% og 0,0011%. Ved optimering af solcelle konstruktionen hvor PHBT iblandes PCBM (1-(3-methoxycarbonyl) propyl-1-phenyl[6,6]C61) ses en væsentlig forbedring af solcellen, med en målt effektivitet på op til 0,074%. Det konkluderes, på baggrund af denne observation, at poly-thiazoler må betragtes som værende hulkonduktører frem for elektronlederer

Topics: organiske solceller, thiazol, fulleren, polymer, PCBM, fill faktor
Year: 2005
OAI identifier: oai:rudar.ruc.dk:1800/1580

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.