Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Test i folkeskolen

By Thomas V. Pedersen, Kristine K. Jensen, Martin B. Pedersen, Hans Christian Askou and Julie A. Hjejle

Abstract

#RESUME. Vores projektrapport omhandler debatten, i perioden 2002-2005, om indførelsen af nationale obligatoriske test i den danske folkeskole. Med udgangspunkt i sociologen Pierre Bourdieus teori, og Anders Mathiesens metode, der kan anskues som en direkte forlængelse af Bourdieus teori, har vi udarbejdet en praktisk diskursanalyse; en analyse af feltet gennem fire tidsskrifter: 'Dansk pædagogisk Tidsskrift', 'DI Business', Folkeskolen' og 'Uddannelse'. På baggrund af disse fire tidsskrifter, har vi foretaget en registrering af feltet over fire år. Ved systematisk at gennemlæse de respektive tidsskrifter, har vi konstrueret en registrant, der indeholder citatuddrag fra samtlige artikler omhandlende debatten om test i folkeskolen. I registranten har vi fremanalyseret rationaler og positioner som diskuteres i forbindelse med stridspunkterne vedrørende emnerne; 'test og evaluering' samt 'uddannelse som vare'. Vi har undervejs i projektet benyttet os af, hvad der må siges at være Pierre Bourdieus hovedbegreber; felt, kapitaler, og habitus, samt symbolsk vold, for her igennem at analysere debatten om test i folkeskolen

Topics: Bourdieu, Anders Mathiesen, Test, folkeskole, Praktisk diskursanalyse, PISA
Year: 2005
OAI identifier: oai:rudar.ruc.dk:1800/1482

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.