Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Як у краплині води...(тематична та ментальна ідентичність польської поезії крізь призму вірша В. Шимборської “Здивування”)

By Н. (N. Banatska) Банацька

Abstract

Невеликий за обсягом, він як краплина води в океані польської поезії. Проте саме у ньому зосередились тематичні й ментальні вектори розвитку літератури Польщі, що ідентифікують її від найдавніших часів і по сьогодні. Пошуки відповідей на запитання, котрі поставлені авторкою, у контексті національного та загальнолюдського, особливо важливі нині, коли багато країн (в тому числі Україна та Польща) прагнуть побудувати нове суспільство, осмислити минуле, сучасне, зазирнути в майбутнє. Якщо визнати, що поети – посланці Бога на землі, виразники його ідей, то результати дешифрування творчого спадку кожного з них складені до купи дадуть картину не людського задуму, а божественного щодо призначення людини взагалі та будь-якого народу, зокрема. Класична літературна спадщина разом із творчим надбанням сьогодення виявляють те краще в духовній скарбниці народів, яке придатне ушляхетнити подальший розвиток людства (Small in size it’s like a sea in the ocean of Poland poetry. But it contains information about the development of the thematical and mental ways in Poland literature from the earliest ages till nowadays. \ud When many countries, including Ukraine and Poland want to \ud create a new society, to understand the past, the present and to look in the future, answers to the authors’ questions in the contest of national and overhumand, are very important in today’s life.If poets are ambassadors of God on the Earth, persons who support his ideas, than the gathered results of the identiŸcation poetry treasure of every poet will show us not the picture of the human mind, but the reasons of the human and the human being.\ud Classical literature treasure together with today’s poetry achievements shows us the best things of the human development.

Topics: History of literature, Навчальні матеріали та презентації
Publisher: Видавництво Національного університету "Острозька академія"
Year: 2008
OAI identifier: oai:eprints.oa.edu.ua:526

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.