Location of Repository

Tezkire Niteliğinde Bir Şiir Mecmuası <br> A Macmua Of Poem Feature Of Periodical (Tazkirah)

By Uğur ÖZTÜRK

Abstract

Connotating compiled, collected, gathered, "majmuas" among betwixt "poem majmuas" are of major sources as for being enjoyed to compose history of Ottoman literature. In general terms, it is appropriate to classify the majmuas in recordinds of selected poems inreference to a certain alphabetical order or poem majmuas. Biographicdetails of a majmua which is retained in Atatürk Kitaplığı, MuallimCevdet Section No: K.479 and distinctive for the era written in has beenworken on. From the scripts in the introduction, partially in the middleand at the end of the majmua, as understood, disconnexion exists.Identity of writer and inking time are precarious. It has been inferedfrom the scripts in the majmua that it has been written in the last 15years of era of Suleyman The Great.Author of the majmua placed famous writers before his day andboth fameless and famous during his day. In general, he presentedshort biographic information before poems, even sometimes madeassessments about poets in this informations. What makes a majmuahere is of biographic information in and poets never mentioned intezkires. Poems chosen for majmua show parallelism with ones in 16.centuriy and have generally characteristics of "berceste" Poets likeHayali Bey, Baki, Ahmed Paşa, Necati Bey, Atayi, Muhibbi, Nazmi arepredominant in these majmuas. The others like Savmi, Hazani Bey,Halisi Bey have no records in majmuas. <br> Bir araya getirilmiş, toplamış manasını taşıyan mecmualar içerisinde şiir mecmuları Osmanlı edebiyatı tarihine kaynaklık etmesi açısından birincil kaynaklar arasında yer almaktadır. Şiir mecmualarına genel olarak bakıldığında bu mecmuaları belli bir harf düzenine göre yazılmış seçme şiirlerden oluşan şiir defterleri veya nazire mecmuası diye adlandırmak yerindedir. Atatürk Kitaplığı Muallim Cevdet Bölümü K.479 numarada yer alan ve yazıldığı dönemin açısından önemli olan bir şiir mecmuasının biyografik bilgileri bu makalede incelenmeye çalışılmıştır. Mecmuanın baş kısmında, orta kısımlarında ve son varaktaki eksik gazelden anlaşıldığı kadar son kısmında da kopukluklar mevcuttur. Eser kim tarafından ve ne zaman belli yazıldığı değildir. Mecmuadaki kayıtlardan 16. asrın ortalarında yani Kanûnî Sultan Süleyman devrinin son 15 yılı içerisinde hazırlandığı anlaşılmaktadır.Mecmuanın müellifi yahut mürettibi kendi döneminden önceki şairleri ve kendi döneminde şöhret bulmuş şairlerin yanı sıra dönemi içinde pek şöhret bulamamış şairleri de mecmuasına almıştır. Genellikle şiirlerden önce kısa da olsa biyografik bilgiler vermiş hatta bazen şairler hakkında bu bilgiler içerisinde değerlendirmelerde bulunmuştur. Burada mecmuanın önemi ortaya koyan hususlar, verilen biyografik bilgiler ve hiç adı tezkirelerde geçmeyen şairlerin yer almasıdır. Mecmuaya seçilen şiirler 16. asırda yazılmış tezkirelerle paralellik göstermekte ve genellikle berceste niteliği taşımaktadır. Hayâlî Bey, Bâkî, Ahmed Paşa, Necâtî Bey, Atâyî, Muhibbî, Nazmî gibi şairlerin şiirleri mecmuada ağırlıklı durumdadır. Savmî, Hazânî Bey, Halîsî Bey gibi şairler ise tezkirelerde kaydı bulunmayan şairler olarak mecmuada kaydedilmiştir

Topics: History of Ottoman Literature, poets, poem majmua, biography <br> Osmanlı edebiyatı tarihi, şairler, şiir mecmuası, biyografi, Philology. Linguistics, P1-1091, Language and Literature, P, DOAJ:Linguistics, DOAJ:Languages and Literatures, History (General) and history of Europe, D, Social Sciences, H
Publisher: ASOS Eğitim Bilişim Danışmanlık
Year: 2013
DOI identifier: 10.7827/TurkishStudies.4324
OAI identifier: oai:doaj.org/article:070eaeb5a16d4708ac4830672d2481d0
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://doaj.org/toc/1308-2140 (external link)
  • http://www.turkishstudies.net/... (external link)
  • https://doaj.org/article/070ea... (external link)
  • http://dx.doi.org/10.7827/Turk... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.