Location of Repository

Zastosowanie hormonu wzrostu w leczeniu zaburzeń wzrastania u dzieci chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów

By Jacek Postępski and Ewa Gniadek

Abstract

Zaburzenia wzrastania stanowią bardzo istotny problem u dzieciz młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów (MIZS), dotycząone zwłaszcza pacjentów z postacią o początku uogólnionymi wielostawowym.W pracy na podstawie piśmiennictwa przedstawiono przeglądwyników badań klinicznych i obserwacyjnych dotyczących ocenyzaburzeń wzrastania i leczenia hormonem wzrostu dzieci chorychna młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów.Zahamowanie wzrostu w przebiegu MIZS jest związane główniez istniejącym procesem zapalnym i nasilone przez niepożądanedziałanie glikokortykosteroidów. Nowoczesne metody leczenia niezawsze zapobiegają niedoborowi wzrostu, wskazane jest wówczaszastosowanie hormonu wzrostu. Najlepsze rezultaty przynosizastosowanie hormonu wzrostu we wczesnej fazie choroby,zanim dojdzie do ciężkich niedoborów wzrostu

Topics: młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, niedobór wzrostu, hormon wzrostu, Internal medicine, RC31-1245, Medicine, R, DOAJ:Internal medicine, DOAJ:Medicine (General), DOAJ:Health Sciences
Publisher: Termedia Publishing House
Year: 2010
OAI identifier: oai:doaj.org/article:0bebddf05cc44c7d98b32bb39044e3c8
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://doaj.org/toc/0034-6233 (external link)
  • http://www.termedia.pl/Artykul... (external link)
  • https://doaj.org/article/0bebd... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.