Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Variautor – variisik või varjukirjanik?

By Anne Arold

Abstract

Kirjutis on ajendatud mõnedest mitmekeelsetes elektroonilistes ja trükitud erialasõnastikes esinevatest eksitavatest terminikirjetest. Tähelepanu keskmes on autorsuse ja variautorsusega seotud mõistete rühm, eelkõige terminina tunnustatud nimisõna <em>variautor, </em>mida on võimalik mitmeti tõlgendada. Täiendsõnaga <em>vari </em>moodustatud sõnade rühma analüüsi abil näidatakse, mil viisil liitsõna aktuaalne tähendus sõltub põhisõna semantilisest struktuurist. Põhisõnana esinevate isikunimetuste juures saab seejuures määravaks asjaolu, kas isiku juures osutatakse konkreetsel juhul lihtsalt inimesele kui füüsilisele olendile või isikule kui teatava tegevuse läbiviijale <em>resp. </em>omaduse kandjale. Liitsõna <em>variautor </em>ambivalentsus on tingitud sellest, et põhisõnas on ei tõuse kumbki nimetatud komponentidest piisavalt selgesti teise kõrval esile, mis võimaldab aktualiseerida täiendsõna eri tähendusvariante. Analüüsi tulemusena leiab kinnitust, et uue morfoloogiliselt kompleksse termini kasutuselevõtmisel on vaja täpselt määratleda selle baaselementide semantiline struktuur ning prognoosida nende kombineerimisel käivituv(ad) tõlgendusmehhanism(id), ennetamaks ohte morfosemantiliselt ambivalentsete sõnade tõlgendamisel ja tõlkimisel

Topics: leksikoloogia, leksikograafia, sõnamoodustus, terminoloogia, eesti keel, saksa keel, inglise keel, Philology. Linguistics, P1-1091, Language and Literature, P, DOAJ:Linguistics, DOAJ:Languages and Literatures, Finnic. Baltic-Finnic, PH91-98.5
Publisher: Eesti Rakenduslingvistika Ühing (Estonian Association for Applied Linguistics)
Year: 2007
DOI identifier: 10.5128/ERYa3.02
OAI identifier: oai:doaj.org/article:1276b290c3f14d099449292f280fd07e
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://doaj.org/toc/1736-2563 (external link)
  • http://dx.doi.org/10.5128/ERYa... (external link)
  • https://doaj.org/article/1276b... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.