Location of Repository

ON PULLING EAR IN DIVAN POEM <br> DİVAN ŞİİRİNDE KULAK ÇEKMEYE DAİR

By Yaşar AYDEMİR

Abstract

Redif is one of the important elements of poem, which determinessound construction of the poem and the structure of meaning. Fictionof the poem largely revolves around it. The phrase of “ear pulling”,which is the main concern of our article is an example of this.In this study; the poems of Baki, Vusulî, Talib, Nevî and Nizamî's,who are used “ear pulling” as redifs, and the couplets of the other poets are gathered. By putting the similar examples together, it is tried to explain the meanings of “earpulling” in the texts <br> <br> Redif, şiirin ses yapısı ve anlam çerçevesini belirleyen önemliunsurlardandır. Şiirin kurgusu büyük ölçüde onun etrafında döner.Yazımıza konu olan "kulak çekmek" kelime grubu da bu çerçevedekiörneklerdendir.Çalışmada kulak çekmeyi redif olarak kullanan Bakî, Vusulî,Tâlib, Nevî ve Nizamî'nin müstakil şiirleri ile içinde bu kelime grubuna yer veren farklı şairlere ait beyitler bir araya getirilmiştir. Benzer örnekler alt alta getirilerek "kulak çekmek"in metinlerdeki anlam dünyası ortaya konmaya çalışılmıştır

Topics: Redif, ear pulling, ear pulled, Bakî, Nevî, Vusulî, Tâlip, Nizamî. <br> Redif, kulak çeker, kulak çekti, Bakî, Nevî, Vusulî, Tâlip, Nizamî., Philology. Linguistics, P1-1091, Language and Literature, P, DOAJ:Linguistics, DOAJ:Languages and Literatures, History (General) and history of Europe, D, Social Sciences, H
Publisher: ASOS Eğitim Bilişim Danışmanlık
Year: 2012
OAI identifier: oai:doaj.org/article:230f58e1e93b4bfcab3f1cd9b7611ec8
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://doaj.org/toc/1308-2140 (external link)
  • http://turkishstudies.net/Maka... (external link)
  • https://doaj.org/article/230f5... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.