research
oaioai:eprints.zu.edu.ua:2462

Особливості структури еліптичного питального речення в англійській мові ХІІ–XVII ст.

Abstract

Стаття присвячена дослідженню англійського еліптичного питального речення у діахронії (XII–XVII ст.), відслідковуються особливості його структури, яка варіюється в окремо взяті періоди середньо- й ранньоновоанглійського часового відрізка. Розглядаються особливості вживання таких речень у різних за жанром текстах, визначаються основні чинники, що впливають на довжину таких питальних речень

Similar works

Full text

thumbnail-image

Zhytomyr State University Library

Provided a free PDF
oaioai:eprints.zu.edu.ua:2462Last time updated on 7/19/2013View original full text link

This paper was published in Zhytomyr State University Library.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.