Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Проблеми й перспективи формування професійної майстерності фахівців фізичної культури засобами інноваційних технологій

By Р. Ф. Ахметов and В. К. Шаверський

Abstract

У статті проаналізовано сучасний стан та проблеми формування професійної майстерності майбутніх учителів фізичної культури засобами інноваційних технологій. Фундаментом цього процесу мають бути принципи гуманізації освіти, особистісно-орієнтований підхід, оновлення змісту та форм організації навчання відповідно до світових стандартів, що стали основою національної доктрини розвитку освіти. Посилення вимог до професійної підготовки фахівців фізичної культури має за мету модернізацію навчально-педагогічного процесу, зміну структури його організації

Topics: LB2300 Higher Education
Publisher: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка
Year: 2007
OAI identifier: oai:eprints.zu.edu.ua:1519

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.