Article thumbnail

Teknik pengoptimuman jadual gabungan kesamaan bagi data bersandarkan masa

By Norazrin Kurmin, Mohd. Shafry Mohd. Rahim, Mohd. Taib Wahid and Harihodin Selamat

Abstract

Pengurusan data bersandarkan kepada masa adalah sangat penting dalam aplikasi-aplikasi sistem pengurusan alam sekitar. Kepentingan tersebut adalah untuk memastikan penyimpanan, capaian dan manipulasi terhadap data-data tersebut dapat dikendalikan dengan cepat dan berkesan. Fokus utama penyelidikan ini adalah terhadap capaian data bersandarkan masa. Isu yang mendapat perhatian penyelidik adalah meningkatkan masa capaian data. Isu ini berlaku di dalam satu sistem maklumatyang digunakan untuk menyimpan data hidrologi yang mana ia menggunakan sistem pangkalan data yang menggunakan kaedah kiub. Satu teknik telah dihasilkan iaitu Pengoptimuman Logikal Pangkalan Data Hubungan Berdasarkan Gabungan Kesamaan dan diimplementasikan terhadap sistem pangkalan data yang sedia ada. Berdasarkan teknik pengoptimuman yang dihasilkan, penyataan pertanyaan akan dianalisa untuk menentukan dan memilih kemungkinan perlaksanaan paling optimum. Keputusan yang diperolehi menunjukkan bahawa terdapat peningkatan masa tindakbalas bagi capaian data

Topics: QA75 Electronic computers. Computer science
Publisher: 'Penerbit UTM Press'
Year: 2005
OAI identifier: oai:generic.eprints.org:3414/core392

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.